utställnings
formgivning
formera formger utställningar och mässor för museer, teatrar, statliga verk m fl. i de flesta fall står formera även för produktionen av utställningen eller mässan.