teaterdekor
formera har tillverkat ett stort antal teaterproduktioner. arbetena sker dels i formeras egen ateljé, dels på plats hos beställaren. formera åtar sig tillverkningen av hela scenuppbyggnaden, syr och målar fonder, utför all slags dekormåleri samt tillverkar attribut och rekvisita.