konst
sonny löfvall är utbildad vid målarskolan forum i malmö. han har varit verksam som konstnär under 30 år och har haft ett stort antal separat- och samlingsutställningar. sonny löfvall har erhållit flera konststipendier